Mirline nedir?

Mirline; farkında olduğunuz ancak çözemediğiniz veya hiç farkında olmadığınız, çoğu kez sizlerden de kaynaklanmayan sorunları teşhis eder ve ihtiyacınız olan en uygun tedavi yöntemlerini sunar.Mirline, nem ve tuzu yapınızdan uzaklaştırarak sizi ve yapınızı;

Nem ve tuz ile oluşan sıva, boya dökülmesi(yapıdaki estetik bozukluk)Küf Mantar Korozyon Radon Gazı gibi düşmanların görünen ve görünmeyen zararlarından koruyan bir sistem, bir önlemler paketidir.


%100 çözüm paketi

Nem-Tuz

Duvarlarınızı sürekli çatlatır, boyalarınızı döker,Tuz kusması oluşturur, Silseniz bile geçmez.

Nem ve tuz ile oluşan sıva, boya dökülmesi (yapıdaki estetik bozukluk) size sürekli masraf çıkartır, ama üstesinden bir türlü gelemezsiniz. % 100 çözüm    istiyorsanız, Mirline size bu çözümü sunuyor.

Binanıza yerleşen nem ve tuzu bir daha geri gelmemek üzere binanızdan uzaklaştırıyor. 

Kapiler nem, su moleküllerinin, yapı malzemesinin içinde yer alan kılcal kanallar boyunca tırmanmasıdır. Kapiler nemin yer altı suyunun yüksekliğine bağlı olarak dokuz metre yüksekliğe kadar tırmanabildiği görülmektedir. Bu yükseklik yapılarda yaklaşık üçüncü kata denk gelir. Negatif basınç etkisi ile oluşan kapiler nem, toprak içinde var olan rutubetin, yapı malzemesinin yapısındaki kılcal kanallar boyunca tırmanması da olarak tanımlanabilir.Binaya tırmanan nem, bize olumsuzluklarını ilk olarak yapımızda meydana gelen sıva ve boya dökülmeleri ile gösterir. Bu görseller bize, nemin varlığını ilk olarak gözle hissetme fırsatı verir.Ancak unutmamak gerekir ki nem; binada oluşan görsel çirkinlikleri hissettiğimiz zaman dilimine kadar binamıza, bizim hissedemediğimiz kimi zararları vermekte hatırı sayılır yol almıştır.Üzülerek belirtmek gerekir ki, insanlarımız en çok sıva ve boya dökülmelerini dert edinerek korunma metodu aramaktadırlar. Oysaki içlerinde en az tehlikeli olanı da bunlardır.Yapının taşıyıcıları içerisinde bizim gözlerimizden uzak tahribatlar asıl önemsenmesi gerekenlerdir.

Korozyon

Binanızın demir (donatı) yapısını yavaş yavaş eritir,Betona özelliğini   kaybettirir,Binanız bir anda çökebilir.

Yapımız; normal günlerde basma kuvvetlerine, deprem, rüzgar gibi dış etkenlerle muhatap olduğunda ise çekme-burma kuvvetlerine maruz kalır. Basma kuvvetlerini beton karşılarken, çekme-burma kuvvetlerini beton içerisindeki demir donatı karşılar. Binaya tırmanan rutubet hem betonu hem de çeliği korozyona uğratır. Herhangi bir yer sarsıntısı yokken bile binaların yıkılmasının sebebi, basma kuvvetlerine karşı dayanımı sağlayan betonun bu kuvvetleri karşılayamaz duruma gelmesidir. Yani beton korozyonun gerçekleşmesidir.Konya Zümrüt Apartmanı beton korozyonu için acı bir örnektir. Bu olayda 92 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştır.

Adapazarı’nda yüzlerce binanın yıkılma sebebi ise öncelikle demir korozyonudur. Çünkü depremin salınımları sırasında binada oluşturduğu çekme-burma kuvvetlerini alması gereken demir, bu görevini ifa edememiştir. Binalar yıkılmış, yüzlerce insanımız hayatını kaybetmiştir. Mirline sistemi ile korozyona  % 100 çözüm

Mantar Küf

Solunum yolu enfeksiyonlarının, Çeşitli fiziksel semptomların,Alerjik hastalıkların en büyük nedenlerinden biridir.

En iyi tedavi hastalığa sebep olan nedenleri yok etmektir.

Sağlınızı düşünüyor, mantar – küf ve enfeksiyonlarından kurtulmak için % 100 çözüm istiyorsanız, Mirline size bu çözümü sunuyor. Binanıza yerleşen rutubeti gidererek mantar ve küf oluşumunubir daha geri gelmemeküzere engelliyor.

Radon Gazı

Radyoaktiftir,Renksiz ve kokusuzdur,Toprak içerisinde birkaç metre derinlikte bulunur.

Yapılan son araştırmalarda deprem kuşağında yer alan ülkemizde radon gazı oranının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. ABD Çevre Koruma Ajansı, yılda 20.000 akciğer kanseri vakasının radon gazına bağlı olarak meydana geldiğini söylemektedir. Bu sinsi tehlikeden  % 100 korunmak ve güven içinde uyumak istiyorsanız Mirline size bunu sağlıyor. Radon gazını yapınızdan uzaklaştırıyor.


nem uzaklaştırma uygulaması

Binanın temel, kolon ve duvarlarına nüfus etmiş kapiler nemi uzaklaştırmak için problemin kaynağını, probleme karşı kullanmak en akılcı yöntemdir.

Mirline, tamamı ile kompitürize olmuş bir sistemle, nem ve tuz moleküllerini (hiç bir sıva ve boya benzeri inşaat çalışmasıyla ihtiyaç duymadan) geldiği yoldan binanın en dışına, temelin de çok ötesinde bir daha geri gelmemek koşuluyla iter. İlk hız vermek için kullandığı ˜ 2 volt enerji ile binada stres oluşturan statik elektiriksel kararsızlığı da önlemiş olur. Mirline nem uzaklaştırma sistemi analiz ve değerlendirme çalışmalarından sonra binaya özel dizayn edilen kompitürize bir sistem 2 saat içerisinde yapınıza monte eder.

Artık koruma süresi başlamıştır.

Mirline nem uzaklaştırma sistemi bir yapı kimyasal değildir. Hiçbir inşaat çalışmasına, hiçbir tadilat ve tamirata, hiçbir fziksel izolasyona ihtiyaç duymaz. Mirline, dalga enerji kullanarak su moleküllerini geldiği yöne doğru itme esnasına dayalı kompitürize bir sistemdir.

Mirline nem uzaklaştırma uygulaması ile yapınız ilk günkü düzgünlüğüne ve gücüne kavuşur.

* 2 volt telefonlarında kullanılan enerjiden daha az bir enerji miktarına tekabül etmektedir.


REFERANSLAR

Referanslarımızdan Bazıları:

Dolmabahçe Sarayı, Çinili Köşk, İ.B.B. Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü,

İzmir Büyük Şehir Belediyesi Parlamenterler Binası, Dr. Siyami Ersek Hastanesi, Enerya Gaz Denizli

Merkez Binası, Kocaeli Adalet Sarayı, Molla Zeyrek Cami, Eureko Sigorta Gen. Müd. Binası, Mev

Koleji Büyükçekmece, Ertuğrulgazi Türbesi, Yıldırım Beyazıt Camii, Gazi Turhan Bey Camii, Hıdır Ağa

Camii, Gazi Süleyman Paşa Camii, Halil-ür Rahman Camii gibi Villa ve Binalar